Anslut dig till oss

Teknik

Så kan VR-teknologi förändra världen

Publicerad

Bild på virtuell verklighet

I en tidsålder som starkt präglas av hypermodern teknologi och ständiga innovationer har Virtual Reality, där vi bjuds in i en virtuell miljö, blivit ett allt vanligare fenomen. VR har än så länge relativt begränsande användningsområden, men allt mer pekar på att detta kommer bli en av framtidens mest betydande teknologier.

De flesta som hittills kommit i kontakt med VR har antagligen gjort det inom spelvärlden, men i takt med att tekniken förfinas utökas användningen även inom andra användningsområden med allt från sjukvård och undervisning till nätcasino och videospel. Men vad är egentligen VR, hur fungerar tekniken och vilka användningsområden kan vi förvänta oss att se i framtiden?

Vad är Virtual Reality?

Vad är Virtual Reality?

Innan vi dyker ner i den virtuella verkligheten tar vi en titt på vad det egentligen är. Enkelt uttryckt bygger VR upp en simulerad miljö som effektivt lurar våra hjärnor att tro att vi är någon annanstans med hjälp av både hård- och mjukvaror.  

För att kliva in i VR-världen behövs ett VR-headset som bäst beskrivs som en anordning som spänns framför ögonen. Inne i dessa VR-glasögon finns en skärm som visar en digital värld, som när vi rör på huvudet speglar olika rörelser i denna värld genom inbyggda sensorer i VR-headsetet som reagerar på våra rörelser.

De senaste VR-headseten låter användaren montera fast en telefon framför ögonen, vilket gör att mobilens skärm ses genom headsetets två linser. Detta skapar i sin tur en stereoskopisk 3D-effekt som gör att det som visas på mobilskärmen får ett nytt djup. En betydligt nyare version, som antagligen kommer bli alt vanligare, är dock VR-glasögon med en inbyggd skärm som kopplas till en spelkonsol eller dator.

Tekniken bakom VR

Metoden och tekniken bakom VR är minst sagt imponerande och i ständig utveckling. Det finns vissa VR-headset vars skärm delar upp den inmatning som når ögat från vänster till höger. Båda ögonen matas med samma innehåll, men med en viss förskjutning vilket gör att vår hjärna upplever det som att båda skärmarna flyter ihop, skapar en 3D-effekt och får oss att tro att vi ser ett verkligt djup i bilden. De senaste produkterna på marknaden utforskar även användningsområden så som avancerad rörelsespårning som noterar användarens rörelser i verkliga livet med hjälp av exempelvis sensorförsedda handskar och plagg för att sedan spegla dem in i minsta detalj i den virtuella miljön.

En mer avancerad variant av detta är så kallad ögonspårning. Att detaljerat kunna spåra hur våra ögon rör sig hade kunnat ge ett ännu mer realistiskt djup och en extremt verklighetstrogen upplevelse. Faktum är att produkter med ögonspårning redan finns tillgängliga på marknaden, exempelvis i form av ett headset där man som användare kan göra val i en meny och interagera i den virtuella miljön enbart med hjälp av ögonens rörelser.

Spelbranschen ligger i täten

Spelbranschen ligger i täten

Då det gäller Virtual Reality är de flesta sakkunniga överens – VR är mer än en fluga och tekniken är här för att stanna. Inom den sociala och interagerande sektorn där människor möts och pratar kommer VR antagligen att spela en ännu större roll i framtiden.

I dagsläget har vi videochattar och digitala samtal, och VR har redan blivit en förlängning av denna kommunikation. Redan idag erbjuds spel där man kan ta steget in i en virtuell miljö med allt från sociala interaktioner till besök på casinon online och nöjesfält inom spelvärlden.

Framtidens VR-användningsområden

Utöver videospel och underhållning har VR en enorm potential inom många andra sektorer. En internationell prognos förutspår att marknaden för VR kommer nå en intäkt på 25 miljarder amerikanska dollar 2025 – en siffra som antagligen endast kommer fortsätta stiga.

  • Sjukvård och diagnostisering: Denna sektor ligger i topp bland framtida VR-användningsområden med sin höga potential för skapandet av mer holistiska och förstående möten mellan patient och läkare. Ambitionerna är stora och det finns till och med förhoppningar om att kunna genomföra distansoperationer i framtiden.
  • Virtuell turism: Fenomenet hade gjort det möjligt för framtida användare att turista hemifrån soffan för att besöka olika sevärdheter, framför allt museer och utställningar som lämpar sig extra väl för tekniken.
  • Arbetsträning: Tekniken förutspås göra det möjligt för yrkesverksamma inom högriskyrken samt läkare och kirurger att öva på farliga eller unika situationer, så som bränder eller operationer, som tack vare VR kan simuleras utan risk.
  • Bio och filmindustrin: VR-tekniken kommer mest troligt få alltmer plats på vita duken då branschen tar chansen att erbjuda sina kunder en fördjupad och integrerad upplevelse.

Den teknik som idag låter som science fiction kan vara fullt integrerad i vårt samhälle om några år. Tack vare ständiga innovationer appliceras VR konstant på olika användningsområden som sträcker sig bortom spel och underhållning. Den enda slutsatsen vi kan dra är att vi bara sett toppen av isberget på en väldigt lukrativ bransch och att VR med största sannolikhet är här för att stanna.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Teknik

Ledande branscher inom digital säkerhetsteknologi år 2023

Publicerad

Ledande branscher inom digital säkerhetsteknologi år 2023

Digital säkerhetsteknologi fortsätter att vara en högprioriterad fråga för organisationer och individer över hela världen. Med ständigt förändrade hotlandskap och allt mer avancerade angreppstekniker är det viktigt för företag att hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna inom cybersäkerhet. I denna artikel kommer vi att undersöka några av de ledande branscherna inom digital säkerhetsteknologi för år 2023.

Hälsovård

Hälsovårdsbranschen är en av de största användarna av digitala teknologier och är därför sårbara för cyberattacker. Det är inte bara patientdata som är i fara, utan också sjukhusets driften kan påverkas negativt. Hackare kan störa sjukhusets system och göra det omöjligt för läkare och sjuksköterskor att ge adekvat vård. För att möta denna utmaning investerar sjukhus och vårdorganisationer i en mängd olika teknologier som kan hjälpa till att säkra deras nätverk och data. Till exempel används AI-baserade verktyg för att upptäcka hot och skydda systemen från angrepp. En annan trend inom hälsovårdsbranschen är användningen av blockchain-teknik för att säkra patientdata och säkerställa att endast behöriga parter har tillgång till informationen.

Bank och finans

Bank– och finansbranschen är en annan sektor som är utsatt för höga säkerhetsrisker. Det är viktigt för bankerna att skydda sina kunders personliga och finansiella information från cyberattacker. En av de senaste trenderna inom bank- och finansbranschen är användningen av biometrisk autentisering för att skydda kunders konton. Biometrisk autentisering, som exempelvis fingeravtryck eller ansiktsigenkänning, är svårt att förfalska och gör det möjligt för kunderna att göra transaktioner snabbt och enkelt utan att behöva komma ihåg långa lösenord. Dessutom använder bankerna också AI-baserade verktyg för att upptäcka och förebygga bedrägerier och andra cyberattacker.

iGaming

En annan bransch som är i framkant av digital säkerhetsteknologi är iGaming, inklusive online casino. Online casinon hanterar stora mängder känslig information, inklusive personuppgifter och finansiella transaktioner, vilket gör dem till ett attraktivt mål för cyberangrepp. För att skydda sina kunder och deras data investerar online casinon i avancerade säkerhetsteknologier som kryptering och multifaktorautentisering. Kryptering används för att skydda alla data som överförs mellan spelaren och casinot, och multifaktorautentisering gör det svår för obehöriga att logga in på spelarnas konton. Dessutom används AI-baserade verktyg för att upptäcka bedrägerier och andra oegentligheter i realtid. Detta gör det möjligt för online casinon att snabbt agera och skydda både sina kunder och sin verksamhet mot cyberattacker.

Industriell säkerhet

Industriell säkerhet är en annan bransch där digital säkerhetsteknologi spelar en allt viktigare roll. Industriella anläggningar som kraftverk, olje- och gasanläggningar och tillverkningsanläggningar är utsatta för höga säkerhetsrisker och kan bli måltavlor för allt från spioneri till sabotage. För att skydda dessa anläggningar investerar företag i avancerade säkerhetsteknologier som CCTV-övervakning, accesskontrollsystem och sensorer för att övervaka anläggningarna i realtid. AI-baserade verktyg används också för att övervaka data och identifiera avvikande beteenden som kan indikera cyberattacker.

IoT-säkerhet

Internet of Things (IoT) har revolutionerat hur vi använder teknik i vårt dagliga liv. Från smarta hemapparater till självkörande bilar är IoT-enheter överallt runt omkring oss. Men medan IoT kan göra våra liv bekvämare och effektivare, utgör de också en ökad säkerhetsrisk. IoT-enheter är ofta lättare att hacka än traditionella datorer och kan användas för att skapa botnät för DDoS-attacker eller för att sprida skadlig programvara. För att möta denna utmaning investerar företag i IoT-säkerhetsteknologier som kryptering, brandväggar och säkerhetsprotokoll för att skydda IoT-enheter och det nätverk de är anslutna till.

Artificiell intelligens och maskininlärning

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) används allt mer för att förbättra säkerheten inom en mängd olika branscher. AI-baserade verktyg kan användas för att upptäcka hot och identifiera avvikande beteenden som kan indikera cyberattacker. De kan också användas för att förbättra autentisering och tillträdeskontroll genom att analysera data från biometriska sensorer eller beteendeanalys. Maskininlärning kan också användas för att förbättra förebyggande åtgärder genom att analysera historiska data och identifiera mönster som kan indikera potentiella hot.

Blockchain-säkerhet

Blockchain-teknik används allt mer för att säkra data och transaktioner, inklusive kryptokurrencytransaktioner och röstning. Blockchain använder kryptering och distribuerad lagring för att skydda data och göra det svårt att manipulera eller förändra. Blockchain-teknik kan också användas för att skapa transparenta och pålitliga loggar över transaktioner och aktiviteter. Detta gör det möjligt att snabbt upptäcka och agera på oegentligheter. Blockchain-säkerhet kan också användas för att skydda känslig information, inklusive patientdata inom hälsovårdsbranschen.

Cloud-säkerhet

Cloud computing har revolutionerat hur organisationer hanterar data och applikationer. Genom att lagra data och programvara på molnplattformar kan företag minska kostnader och öka flexibiliteten. Men medan molntjänster kan erbjuda många fördelar, är de också utsatta för höga säkerhetsrisker. För att möta denna utmaning investerar organisationer i cloud-säkerhetsteknologier som säkerhetskopiering, kryptering och kontrollsystem för att skydda data och programvara som lagras på molnplattformar. AI-baserade verktyg kan också användas för att upptäcka hot och identifiera avvikande beteenden i realtid.

Utbildning

Utbildningsbranschen har alltmer digitaliserats och omfattar nu en mängd olika plattformar och program för både distans- och campusutbildning. Medan digitaliseringen har gjort utbildning tillgänglig för fler människor över hela världen, har den också ökat säkerhetsriskerna. Skolor och universitet hanterar känslig information om elever, lärare och personal, inklusive personuppgifter och betyg. För att skydda dessa data från cyberattacker investerar utbildningsinstitutioner i säkerhetslösningar som brandväggar, kryptering och autentisering protokoll. Dessutom används AI-baserade verktyg för att upptäcka och förhindra bedrägerier och andra cyberattacker.

Försvar

Försvarsbranschen är utsatt för höga säkerhetsrisker, eftersom dess system och data är av högsta betydelse för nationell säkerhet. Försvarsorganisationer investerar därför i en mängd olika säkerhetsteknologier, inklusive accesskontrollsystem, biometrisk autentisering och datakryptering. AI-baserade verktyg används också för att övervaka nätverk och data för att upptäcka hot och identifiera avvikande beteenden. Dessutom används blockchain-teknik för att säkra data och transaktioner och göra det svårt för hackare att manipulera eller förändra information.

E-handel

E-handeln har växt kraftigt under de senaste åren, särskilt under pandemin när allt fler människor handlar på nätet. E-handelsplattformar hanterar stora mängder personlig och finansiell information, inklusive kundens namn, adress och betalningsinformation. Detta gör e-handeln till en måltavla för cyberattacker. För att möta denna utmaning investerar e-handelsföretag i säkerhetslösningar som multifaktorautentisering, SSL-kryptering och säkerhetskopiering av data. AI-baserade verktyg används också för att upptäcka bedrägerier och andra oegentligheter på e-handelsplattformar.

Telekommunikation

Telekommunikationsbranschen är en annan sektor som är utsatt för höga säkerhetsrisker, eftersom den hanterar stora mängder känslig information om kunderna, inklusive personuppgifter och kommunikationsdata. För att skydda denna information från cyberattacker investerar telekommunikationsföretag i säkerhetsteknologier som kryptering, accesskontroll och autentiseringsprotokoll. AI-baserade verktyg används också för att övervaka nätverk och identifiera avvikande beteenden som kan indikera cyberattacker. Dessutom används blockchain-teknik för att säkra kommunikationsdata och transaktioner.

Sammanfattning

Digital säkerhetsteknologi är en allt viktigare fråga för organisationer och individer över hela världen. Hälsovårdsbranschen, bank- och finansbranschen, iGaming-industrin, industriell säkerhet, IoT-säkerhet, AI och ML, blockchain-säkerhet, cloud-säkerhet, utbildningsbranschen, försvarsbranschen, e-handel och telekommunikationsbranschen är några av de ledande branscherna i termer av digital säkerhetsteknologi. Genom att investera i avancerade säkerhetsteknologier och hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna inom digital säkerhetsteknologi kan organisationer minimera riskerna och skydda sig mot de senaste hoten.

Fortsätt läsa

Teknik

4 tips för cybersäkerhet du inte får missa

Publicerad

Nuförtiden är det viktigare än någonsin att ta cybersäkerheten på allra högsta allvar. De cyberkriminella växer ständigt i antal, samt förfinar sina metoder för varje dag som går. Därmed är det viktigt att du vet vad du ska göra för att skydda dig.

Detta är extra viktigt när du behandlar känsliga uppgifter, filer eller pengar, exempelvis om du är spelar hos ett onlinebaserat casino. Här bör du för det första välja ett stort och pålitligt företag med svensk spellicens, men det kan även vara en bra idé att välja en aktör som tar säkerheten på allvar, t.ex. inloggning via BankID.

4 tips för cybersäkerhet som är viktiga att beakta

Nedan är 4 viktiga exempel:

Använd inte samma lösenord till flera tjänster

När du väl har skapat ett säkert lösenord får du inte använda samma lösenord till flera tjänster eller konton. Varje enskilt konto eller tjänst måste ha sitt eget lösenord, annars utsätter du dig för onödiga risker. Om en av dessa tjänster råkar ut för en läcka, kan hackare använda informationen för att få tillgång till dina andra konton. Katastrof, eller hur?

Lösningen är enkel. Använd olika lösenord till olika konton.

Om du vill slippa skapa egna lösenord för varje konto kan du istället använda en lösenordshanterare som gör grovjobbet åt dig. Här behöver du endast komma ihåg lösenordet till lösenordshanteraren, sedan skapar mjukvaran säkra lösenord till samtliga din konton. Smidigt, säkert och enkelt.

Håll dig borta från offentliga nätverk

När du befinner dig på ett hotell, galleria eller restaurang kan det vara lockande att koppla upp sig mot deras nätverk. Tyvärr finns det alldeles för många säkerhetsrisker med detta för att det ska vara värt det.

Om du är väl bekant med cybersäkerhet, använder en VPN och endast kopplar upp dig mot lösenordsskyddade nätverk kan det dock i vissa fall vara okej att göra så, t.ex. vid övernattning hos hotell eller liknande.

Men du bör åtminstone hålla dig borta från de icke-lösenordsskyddade nätverken på offentliga platser. Här kan cyberkriminella finnas och kommer i sådana fall göra allt för att få tillgång till dina uppgifter.

Skapa ett separat nätverk för dina gäster

Det kan vara en bra idé att skapa ett separat nätverk för dina gäster på ditt egna nätverk. Anledningen till detta är att du aldrig vet vilken typ av virus de drar med sig hem till dig, och om de kopplar upp sig mot ett gästnätverk istället för ditt primära nätverk, sänker du risken att även dina enheter blir infekterade.

Även om du litar på dina vänner och familj är detta ett steg som inte bör undvikas.

Byt namn och lösenord på ditt nätverk

Du bör byta både namn och lösenord på din router och hemnätverk. Anledningen till detta är att du gör det betydligt svårare för hackare att ta sig in på ditt nätverk.

Om du lämnar kvar det ursprungliga namnet kommer de veta vilken typ av router du använder, och i de flesta fall är det förinställda lösenordet väldigt simpelt.

Därmed är det viktigt att du byter både namn och lösenord. Namnet bör heller inte göra att det går att koppla till dig på något sätt.

Fortsätt läsa

Teknik

Kristaller och stenar: En omfattande guide

Publicerad

Genom

Kristaller och stenar

Vare sig du är intresserad av att testa kristallernas påstådda helande egenskaper och lyckoeffekter eller om du bara vill lägga till något till din inredning, har vi tagit hand om dig med våra enkla råd om hur du kan börja använda kristaller nu.

Här är en kort och fin sammanfattning av all information du behöver veta om kristaller.

Gamla civilisationer inklusive mayaindianerna och egyptierna, trodde att kristaller hade läkande och energigivande egenskaper.

I ett försök att utnyttja kristallernas mystiska potential formade människor dem till smycken och använde dem som designelement i allt från tempel till skyskrapor.

Innan intresset för kristaller ökade på senare tid hade denna urgamla verksamhet nästan glömts bort.

Om du vill köpa kristaller och stenar så rekommenderar vi kristallerna.se

Jag har sammanställt några förslag på hur du kan ansluta dig till kristalltåget och använda dem i din vanliga rutin.

Bild på våra favorit kristaller

Bestäm först vad du vill åstadkomma (komma över en förälskelse, kanske?). en befordran på jobbet, kanske?) och ordna sedan ett visst sortiment av kristaller och stenar i en bestämd layout.

Dessa konfigurationer är avsedda att absorbera och överföra energi.

Accessoarer med kristallsmycken: Om du vill krydda dina accessoarer, varför inte besöka din lokala stenbutik och köpa en vacker kristallring eller ett vackert kristallhalsband? Rosa kvarts är känd för att locka till sig kärlek, och alla kommer att vilja veta var du har köpt ditt speciella kristallhalsband eller armband.

Användningen av kristaller för terapeutiska ändamål är på väg att återuppstå. Genom att göra en enkel internetsökning kan du hitta flera exempel på hur man arrangerar kristaller på kroppen och vilka kristaller man ska använda.

Blå spetsagat har till exempel antistressegenskaper. Användningen av en älskad kristall som meditationstillbehör är ett annat genomförbart val.

Om du använder kristaller för healing, hur går det då till?

Helande kristaller

Du kanske tänker: ”Visst är kristaller underbara att titta på, men kan de verkligen läka en huvudvärk eller hjälpa mig att hitta kärleken?” om din skepticism är stark.

Här är resonemanget: Eftersom all materia, inklusive kristaller som bryts ur jorden, består av energi kan kristaller antingen suga upp eller avge energi beroende på vad som behövs.

Som vi sa, troende eller icke-troende, kan det inte skada att omge sig med vackra kristaller, så varför inte ge det en chans?!

Är det dags att börja din samling?

Lepidolit

även kallad ”fredsmäklaren”, är en av våra favoritkristaller på grund av dess lugnande effekt på ångest.

Selenit

Är en annan av våra favoriter på grund av dess förmåga att rensa och rena

Svart Turmalin

Medan svart turmalin fungerar som en skyddande sköld och källa till tröstande energi.

Fortsätt läsa
Annonsering

Trendar